fbpx

Friend in my point of view – คำว่าเพื่อนในมุมมองของฉัน

คำว่าเพื่อนในมุมมองของฉัน

(English after Thai)

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ตลอดเวลา จึงมีคำว่าเพื่อนและสังคมเกือบทุกที่ที่คุณไป ส่วนตัวในเด็กสาวแบบฉันที่แทบจะไม่มีเพื่อนและเป็นคนเริ่มคุยกับคนอื่นยากและการที่เราเคยได้รับก่อนเสมอเมื่ออยู่ที่บ้าน ทำให้เราไม่รู้จักการให้กับใครก่อน การเริ่มความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ก็เช่นเดียวกัน ส่วนตัวการเริ่มคุยกับเพื่อเป็นเพื่อนกับใครซักคน ฉันเริ่มนับตั้งแต่ 1 ก่อนเสมอ กาลเวลาจะทำให้เราค่อยๆนับไปเรื่อยๆกับเพื่อนคนนั้นๆ จนวันนึงได้มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่คนนึง ผ่านกิจกรรรม เพื่อนคนนี้เข้ามาโดยการทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่แรกเริ่มที่รู้จัก ทั้งวิธีการพูดคุยหลากหลายแบบเพื่อสามารถคุยได้กับทุกคน มีความใส่ใจซึ่งจะคอยสังเกตคนรอบข้างและพร้อมจะช่วยเหลือเรื่องใดๆอย่างเต็มที่เสมอ โดยรู้สึกได้เลยว่าเพื่อนให้ใจคนรอบข้างโดยเริ่มนับจาก 100 ก่อน ซึ่งไม่เหมือนตัวเราที่เริ่มจาก 1 ส่งผลให้เขาไม่แค่มีเพื่อนมากมาย เพื่อนยังพร้อมที่จะให้ใจเขากลับเช่นกัน พิสูจน์ได้จากตัวเองและคนรอบข้างโดยการสังเกตจากการกระทำต่างๆ ทำให้ได้ข้อคิดว่าเรามีแนวโน้มที่จะได้รับสิ่งใดๆกลับมา อาจจะเป็นทวีคูณด้วยซ้ำ  ด้วยคำว่ากล้าที่ให้กับใครก่อน

เรื่องนี้อาจจะเป็นที่คุ้นชินสำหรับหลายๆคน แต่สำหรับเด็กสาวที่แทบไม่รู้จักคำว่าให้กับใครก่อนอย่างฉัน มันเป็นเรื่องนึงที่นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยก็ว่าได้ ทำให้เข้าใจคำนี้มากขึ้น โดยสรุปเพื่อนคือคนทำให้เราไม่รู้สึกเคว้งคว้าง การร่วมแชร์เรื่องราวในชีวิตทั้งดีและไม่ดี ทะเลาะหัวเราะกันบ้างย่อมเป็นส่วนนึง ถ้าต่างฝ่ายต่างทำไม่ดีเราเตือน ถ้าทำดีเราสนับสนุน รวมถึงการให้คำปรึกษาต่างๆ ความจริงใจต่อกัน ความหวังดีต่อกัน ไม่แต่เพียงฝ่ายใดฝ่ายนึงเท่านั้น นี่แหละคำว่าเพื่อนสำหรับฉัน

The Kale.d “เพื่อนที่พร้อมให้ใจคุณเต็ม 100  เราใส่ใจทุกคนอย่างสม่ำเสมอและพร้อมมอบความช่วยเหลืออย่างมีวิสัยทัศน์แด่คุณทุกคน

Friend in my point of view

“Humans are by nature social animals” because we can’t live alone

When I was young I had a few friends because I used to be shy to start talking with others and I usually used to be a “receiver” first from my parents. So I didn’t care about anyone else and didn’t want to “give” to them first. When I started a relationship with my friends, It was starting from 1 to 2 to 3 and I kept counting.

One day, I met a friend that made me feel like a close friend from the beginning. She was easy going and always used her intuition to take care of people around her first so she was beloved by friends because she started giving the score of her friends from 100 and will never reduce. That time I realized If I could give something to someone first ,I would receive back once, but it’s not what I actually aiming for. Now, I would prefer to be a giver first than the receiver.

The Kale.d, a “friend” who starts counting with you from 100 and will be beside every friend like you.

Close Menu