fbpx

Understand Your Own Value – การเห็นคุณค่าในตัวเอง…ที่มาของความสุขจากจุดเริ่มต้น

การเห็นคุณค่าในตัวเอง…ที่มาของความสุขจากจุดเริ่มต้น

(English after Thai)

ใครหนอรักเราเท่าชีวี เราไง! เราไง! เคยได้ยินไหมว่าเกือบทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่ตัวเราเอง นั่นเป็นเพราะตัวเรานั้นคือบุคคลที่ใกล้ชิด“ตัวเอง” ที่สุด การเห็นคุณค่าในตัวเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข,ความสัมพันธ์หรือโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตมากมาย

เกี่ยวข้องยังไงน่ะหรอ การเห็นคุณค่าในตัวเองทำให้ตัวเรานั้น รู้จักความ“กล้า”ที่จะเปิดรับโอกาสดีๆให้ตัวเราเสมอ การที่เราไม่กลัวความผิดพลาดก่อนจะเริ่มแต่เชื่อมั่นในตัวเองโดยที่รู้จุดแข็งและสามารถนำไปปรับใช้ เราจะพร้อมทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่โดยมีแรงกดดันน้อยลง หรือการที่เราไม่ต้องคอยคาดหวังกับคนอื่นให้มาชื่นชมหรือรักโดยการอดทนทั้งที่ตัวเองรู้สึกไม่ดี ถ้าตัวเรารู้ถึงคุณค่าตัวเองไม่เพียงแค่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยแล้ว เราอาจจะพูดหรือระบายในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกไม่ดี ซึ่งจุดนี้จะไม่ทำให้เก็บกด และส่งผลความสัมพันธ์ยืนยาวขึ้นได้ด้วย นี่เป็นเพียงการยกตัวอย่างส่วนนึงเท่านั้น

โดยไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดมาพร้อมการเห็นคุณค่าในตัวเองได้ตลอด ปัจจัยการเลี้ยงดูหรือปัจจัยภายนอกอย่างการเปลี่ยนแปลง อาจจะทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองลดลง แต่ทุกสิ่งย่อมแก้ไขได้ เราเกิดมาเป็นอย่างไร ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นตลอดไป การที่เรารู้ตัวเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับตัวที่ดีที่สุด!

การเห็นคุณค่าในตัวเองได้ไม่ยาก โดยเริ่มจากการรักตัวเองก่อน ซึ่งทุกคนคงรักคนอื่นเป็นแต่อย่าลืมรักตัวเองเชียวนะ และรับรู้ถึงความต้องการของตัวเอง รวมทั้งการเคารพในความสามารถของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม โดยค้นหาจากการเริ่มคุยและทบทวนกับตัวเราว่ามีข้อดีหรือสิ่งที่เราภูมิใจในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ก็ตาม ทั้งความสามารถทุกๆเรื่อง บุคลิกภาพ หรือสิ่งที่เราทำประจำวันแล้วน่าชื่นชม ซึ่งทุกคนล้วนมีจุดขายของตัวเองอยู่แล้ว ข้อสำคัญคือการยอมรับความผิดพลาดที่ผ่านมา ไม่มีใครบนโลกที่ไม่เคยผิดพลาดหรอก ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ไว้สอนเราแน่นอน

นอกจากคุยกับตัวเองแล้ว เรายังสามารถให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันด้วยการหัดชมตัวเองในเรื่องเล็กๆที่เราทำได้ในชีวิตประจำวัน หรือการให้เวลาตัวเองในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะของเราเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะทำให้เพิ่มจุดแข็งของเรา และส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นก็ได้นะ!

Understand Your Own Value

You know who loves you the most? Yourself isn’t it? Have you heard “Every good or bad thing starts from yourself”? As you know you are close to yourself the most. If you could see this yourself, we sure you will see the upcoming happier life, new good relationship and opportunities.

Understanding how good you are (with the fact), it will allow you to shine on and ready for the surrounding opportunities. When you are not afraid to start even though you have no experience, but your belief will let you move on and improvise with what you do along the way. However, sometimes, you might express your feelings with words or emotional expressions to your trusty friends, it could help you to release the pressure and get something done easier.

Not everyone was borned with this ability to see value in themselves. You know? There are many factors like how you were threatened when you were child, or even with the environment  how you were growing up could significantly block you from seeing your own advantages. But, anyway, it’s not necessary to be like that alway.

To see your own value is not too hard. It actually starts from loving yourself first. See how good you’re in a little thing. Or, you could even ask your loved one like your family or your close friends to reflect this to you. Everyone has their own achievement,  big or small, and there is always value in it. Start looking at this point and move on to the next achievements. Even if you can look back at your mistakes you might be disappointed, try to see the positive from them. If now you could see something valuable from them, it’s such a good sign to move forward.

Moreover than what we mentioned earlier, you might try to give a prise for yourself when you actually achieved something new. This also could lead you to the bigger achievement, and somehow leading you to be a successful happier person you might even dream of. 

Close Menu